Tábory

Stará Voda
Od:
27. 07. 2015
Do:
31. 07. 2015
Místa:
19
Věk:
6
-
12
Stará Voda
Od:
25. 08. 2015
Do:
28. 08. 2015
Místa:
0
Věk:
6
-
13
Stará Voda
Od:
25. 08. 2015
Do:
28. 08. 2015
Místa:
40
Věk:
0
-
100
Annaberg
Od:
19. 07. 2015
Do:
31. 07. 2015
Místa:
0
-
18
Věk:
14
Annaberg
Od:
25. 07. 2015
Do:
01. 08. 2015
Místa:
12
-
11
Věk:
6
Ostatní
Od:
26. 07. 2015
Do:
01. 08. 2015
Místa:
8
Věk:
11
-
15
Ostatní
Od:
05. 08. 2015
Do:
08. 08. 2015
Místa:
20
Věk:
12
-
25
Ostatní
Od:
07. 08. 2015
Do:
23. 08. 2015
Místa:
0
Věk:
15
-
24

Tábor Ovečka Shaun 2015

V týdnu od 11. do 18, července strávilo 29 dětí a 5 animátorů ve Staré Vodě uprostřed krásné přírody Jeseníků na pobytovém táboře. Ocitli se přímo na farmě známé pohádky Ovečka Shaun. Celý týden hráli různé hry, chodili na výlety a měli také duchovní program. Děti pomáhaly při hledání ztracené ovečky, za což pak byly náležitě odměněny.

Příměstský tábor

Ve dnech 21. - 25. července se na Rajské zahradě v Prostějově a jejím okolí setkalo 27 dětí se zvířaty ze ZOO, která pro ně připravila zajímavý program, ve kterém měly možnost zachránit malou žirafu, která ztratila své tečky, pomoci pavoukovi s výstavbou pavučiny, navštívit zvířata v ZOO na Svatém kopečku u Olomouce, poznat faru v Mostkovicích, veškerá její zákoutí a okolí, nebo také pomoci malé a pomalé želvě, aby poznala, co je to rychlost. Vše nakonec vyvrcholilo hledáním pokladu, který zvířata ukryla uvnitř naší základny v Prostějově. Zvířátka všem dětem děkují za odvahu a pomoc! Za tým animátorů. Jiří Galda

Pěší pouť na Velehrad

Po loňském pěším putování z Prostějova na Velehrad u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu se objevila myšlenka, že by se z toho mohla vytvořit pěkná putovní tradice.  Vyrazili jsme tedy na 2. pěší pouť na Velehrad.
            Pouť začala ve středu 2. 7. 2014 při ranní mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově, na jejímž závěru mohl každý z přítomných napsat na lísteček svou prosbu. Tyto lístečky s prosbami se pak „napěchovaly“ do malého měšce, který se připevnil na poutnický kříž. Po požehnání od salesiána P. Jaroslava Němce jsme s těmito úmysly vyrazili v počtu 10 poutníků z Rajské zahrady směrem k Němčicím n. H. Každý den jsme ušli asi 20 Km, tzn. že z Prostějova na Velehrad to bylo celkem asi 60 Km. Celou cestu nás šlo 9 lidí. První den s námi šel jeden další člověk a poslední den se k nám přidali na poslední úsek ze Salaše na Velehrad další 2 lidé.
První den jsme z Prostějova vyšli v 9:15, prošli jsme pár vesnic a přes Klenovice n. H. jsme v 15:30 přišli do Obce Hruška. V Hrušce jsme našli zázemí na faře. To byla naše spása. Neuplynulo ani půl hodiny a venku začal pořádný déšť. Jak vše Bůh dobře řídí… Druhý den jsme z Hrušky vyrazili ráno (pro některé to bylo už pozdě) a kolem 16:00 hod. jsme přišli na faru do Zdounek, kde nás velkoryse přijal místní farář Radomír Němeček. Na mši svatou jsme se přidali na večerní do místního kostela. Třetí den jsme ze Zdounek už dorazili na Velehrad, kde jsme se zúčastnili mše sv. v 16:00. Ubytovali jsme se ve stanovém městečku a začali vařit večeři. Protože se plynovým vařičům zas tolik nechtělo (možná byli trochu unavení z cesty… J), tak se večeře dovářela i během koncertu dobré vůle… A díky dobré vůli jsme se nakonec přeci jen najedli. Využili jsme také prostoru večerní adorace v kostele. Sobotní den byl už volnější. Rozdělili jsme se na různé dopolední mše sv. a po skončení hlavní mše sv. vedené arcibiskupem Janem Graubnerem jsme se pak objížďkami ubírali doprovodným autem unavení, ale spokojení k domovu.
            Během cesty jsme se společně každý den modlili růženec. Při příchodu na místo ubytování také následovala modlitba křížové cesty (každým dnem byla věrohodnější… J). Díky starostlivosti paní Jalůvkové a Mary jsme nehladověli J . Díky také patří těm, kteří nám každý den převáželi doprovodné auto s našimi věcmi, které jsme díky tomu nemuseli táhnou po cestě.
            Při každém putování nejde jen o ujití nějaké vzdálenosti. Přirozeně se objevují různé nečekané situace. Díky nim jsem si uvědomil hodně věcí o sobě, o svém vztahu k Bohu i druhým. Odnáším si tak spoustu duchovních zážitků a podnětů. Doporučuji každému alespoň někdy chvíli putovat. Pokud jsme vnímaví, Bůh k nám nikdy a nikde nepřestává promlouvat. Ujišťuji také všechny, kteří nám na začátku cesty svěřili své úmysly, že jsme je poctivě celou cestu nesly a na Velehradě svěřili Bohu skrze sv. Cyrila a Metoděje.
            Za poutníky   P. Petr Matula SDB

Hobit 2013 aneb Konec draka Šmaka

„V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem, ani vyschlá, holá písčitá jáma, kde by se nedalo na nic sednout a ničeho se najíst: byla to hobití nora, a to znamená komfort…“
Takto začíná vyprávění pana J.R.R.Tolkiena o slavné výpravě trpaslíků, čaroděje Gandalfa a hobita Bilbo Pytlíka za ztraceným trpasličím pokladem. Od dob pana Tolkiena se ale Bilbo Pytlík přestěhoval. My jsme přijali jeho pozvání na Annaberg u Bruntálu, kde nás uvítal se stejným komfortem a pohostinností, jako kdysi ve své noře v Hobitíně. Kromě hobitů – 26 dětí ve věku od 9 do 14 let – dorazil také čaroděj Gandalf a několik trpaslíků, vyškolených v Klubu SHM Prostějov k vedení i tak nebezpečných akcí, jako je výprava za Drakem Šmakem. Od soboty 13. července jsme pak po deset dní všichni společnými silami hledali cestu k Osamělé hoře, kde Drak Šmak stále ležel na trpasličím pokladu. Během té doby hobiti museli přemoct zlobry, skřety a vrrky i pavouky v Temném hvozdu, snášet nepohodlí při pochodu za Meddědem, spaní v lese nebo vytahování trpaslíků z močálu, a taky používat hlavu, to když se je snažil nachytat Glum svými hádankami. Celá výprava ale tyto nástrahy zvládla, rozluštila tajemné runy na mapách, porazila Draka Šmaka (aniž se nechala zmást tím, že se tvářil roztomile) a za odměnu si odnesla jeho poklad.
Velký podíl na úspěchu výpravy mělo určitě pravidelné plnění hobitích břich skvělou stravou, kdo by také odolal lahůdkám, jako jsou Trpaslíkova mňamka nebo Hobitovo překvapení od Zuzky a Peti Bartošových. Krom toho hobiti mohli občerstvit své tělo při návštěvě wellnesscentra v Bruntálu nebo hraní golfu vlastnoručně vyrobenými holemi a ducha při nedělních mších a společných modlitbách. Letos jsme měli možnost slavit druhou nedělní mši ve starém kostele sv. Anny přímo na Annabergu společně se skauty, kteří tábořili na louce proti chalupě, a dokonce jeden z našich hobitů při mši zahrál na opravené varhany. Inu hobiti jsou sice malí, ale šikovní, a rozhodně je nesmíme podceňovat. Bez nich by všechna naše snaha byla marná.
Po výpravě se všichni hobiti dostali vpořádku zpátky ke svým rodinám. Možná cestou trochu povyrostli, možná se taky zapletli do dobrodružství víc, než je u běžných hobitů obvyklé, ale zjistili, že dokážou dělat věci neočekávané a že je to vlastně i baví. I nás to s nimi pořád baví a tak doufáme, že se zase uvidíme na dalších akcích!
Pavla Janíková Štěpánková

2. Plyšový tábor - Šmoulové

Druhý prázdninový týden se vydalo 24 dětí se sedmi animátory a dvěma skvělými kuchařkami do Staré Vody v Jeseníkách, kde se setkali s partou malých modrých stvoření -  totiž  Šmoulů. Bohužel však tyto malé mužíčky po celý týden pronásledovaly trable v podobě různých bytostí, jež se jim snažily znepříjemnit život. Byla to zlá čarodějnice Chlorana, skřeti Bradavičníci z Temnobažin, ale především zlý čaroděj Gargamel, kterého děti nakonec zajaly, a tím úspěšně pomohly k jeho převýchově v řádného člověka. Za to vše pak získaly odměnu v podobě šmoulího pokladu.

4. Plyšový tábor - Indiáni

Tábor, jehož hlavním motivem byli, jak už název napovídá, indiáni, se uskutečnil v termínu 13. – 20. 7. 2013. Naším domovem a osadou se v té době stala turistická základna na Staré Vodě, kde se 25 dětí v rozmezí od 6 do 10 let pokoušelo stát dospělými indiány. Na jejich postup dohlížel náčelník s šamanem a dalších 5 stařešinů kmene Apačů. Mladí indiáni museli splnit 12 hlavních úkolů, jako byl lov bizonů, lukostřelba, výroba indiánského oblečení a doplňků, odlévání stop a další. Tyto úkoly byly plněny v družstvech – menších kmenech. Kromě velkých etapových úkolů, mohl každý indián plnit samostatně menší úkoly tzv. Indiánky. Mezi tyto menší úkoly patřilo přespání venku, mlčenlivost, výroba náramků, zpěv u ohniště, „držení hladu“, odhození strachu (stezka odvahy) a noční bdění. Během celého tábora se kmeny střídali u stařešinů, kde si vyslechli „příběh“ o různých tématech. Tyto příběhy či vlastně povídání byly o pravdomluvnosti, odvaze, rodině, světě kolem nás a milosrdenství. Modlitby nám ohraničovali náš den, s ní jsme začínali i končili. Mimo modlitbu jsme měli dvě mše svaté. Na konec bych jen rád dodal, že všichni se stali dospělými indiány kmene Apačů. Doufám, že si to všichni užili stejně jako my.

Příměstský tábor

Jeden týden v Prostějově se na faře Povýšení sv. Kříže sešlo 16 dětí a 4 animátoři, kteří zde strávili Příměstský tábor. Táborem nás provázelo téma Putování s dinosaury. Tábor naplnily hry ve městě, na Hloučele a výlet do Vyškova do ZOO a DINO parku. Příměstský tábor se zde uskutečnil úplně poprvé, ale doufáme že ne naposled a příští rok se těšíme na další.

1. Plyšový tábor - KSV

Hned na počátku prázdnin se 22 dětí se 7 animátory vydalo řešit kriminální případy na Starou Vodu. První den nás čekal výcvik agentů, při kterém museli všichni prokázat své fyzické, duševní i vyšetřovatelské schopnosti. Další dny jsme řešili vraždu Evy a Karla Chmelíkových. Stopy nás dovedly až k mafiánovi Dmitrijovi, který s Karlem spolupracoval na nelegální výrobě kolků. Případ jsme úspěšně vyřešili, vraha zatkli a všechny účastníky povýšili na řádné agenty KSV (Kriminálka Stará Voda).
Subscribe to RSS - Tábory