O nás

Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov je nestátní nezisková organizace, která připravuje mladé lidi pro výchovnou činnost mezi dětmi a mládeží a v duchu salesiánského preventivního systému sv. Jana Boska, a pořádá celoročně akce pro děti a mládež.

Pro dobrovolníky - animátory - jsou připravena formační setkání, která jim pomáhají poznat jejich roli v této skupině. Cílem těchto setkání je připravit animátory k převzetí odpovědnosti za vedení tábora či jiných akcí, přípravu těchto aktivit, převzetí role zdravotníka nebo např. instruktora sportovních aktivit apod. Náplň těchto školení spočívá mimo jiné ve formování týmu, umění spolupráce, poznávání vlastní role ve společnosti...

Hlavním cílem Klubu SHM Prostějov je připravit mladé lidi na smysluplnou cestu životem, kterou vidíme v duchovních hodnotách, dobrých vztazích, umění spolupráce i uvědomění "Nejsem tu sám".