Setkání animátorů červen
V červnu se uskutečnilo setkání animátorů na Staré Vodě. Hlavním cílem setkání bylo připravit se na tábory a akce, které se budou konat o letních prázdninách. V sobotu večer jsme mezi sebe také přivítali Tarbíky (skupinka připravující se na službu animátora), kteří všichni složili závěrečné zkoušky. Také jsme se rozloučili s otcem Jaroslavem, který po 15 letech služby v Prostějově přechází do Brna.